Sådan bor vi

Sådan bor vi

 

OBS - Siden er under udarbejdelse og endnu ikke færdig.

Trygt og overskueligt miljø med gode faciliteter fx: stort motorikrum, vandbane, køkkenhave, uderum/værksted, legeplads der udfordrer både små og store.
Fællesskab og tryghed. Vi er en lille institution, hvor alle børn kender alle voksne og omvendt. 
85 % økologisk madordning til børn under 3 år. Vores økonoma tilbereder hver dag varieret og sund kost til børnene, der stimulerer børnenes sanser. 
Tid til samtale og forældrekontakt i hverdagen. Vi prioriterer at tage forældresamtaler, når behovet opstår. Desuden tilbydes trivselssamtale efter 3-6 mdr. 
Veltilrettelagt hverdag med ugeplan for alderssvarende aktiviteter fx dialogisk læsning, science-forløb (fokus på krop, natur etc.) og læseklub. 
Fokus på selvhjulpenhed efter alder. Det betyder, at vi vægter tid til, at barnet fx selv tager tøj af, sætter sin tallerken på plads, vasker hænder osv. 
Fokus på nærvær. Det betyder fx, vi minimerer voksenforstyrrelser i samspillet med børnene. Vi vægter også at opdele børnene i mindre grupper. 
Trygt miljø for særligt sensitive og for tidligt fødte børn. 
Dagbog og fotos fra barnets dagligdag på Børneroden, der er Hillerød Kommunes intranet for forældre. 
Når børnene bliver 3 år, flyttes de i børnehave. I skal være opmærksomme på selv at skrive op til den ønskede børnehave.  
Gode forbindelser til offentlig transport. Busserne 301 og 307 stopper v. Grønnevang Skole tæt på institutionen.