Det pædagogiske arbejde

Barnet i centrum


I Højager Vuggestue har vi særligt fokus på nærvær. Derfor har to pædagoger deltaget i et forskningsprojekt kaldet "Barnet i centrum" på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Derved har huset tilegnet sig ny viden, og personalet er blevet mere reflekterende over egen praksis.                                                 

Fokus har været nærvær og samspil i voksen-barn relationen. Målet med Højagers deltagelse i  projektet var at blive bedre til at være mere nærværende i samspillet med børnene samt opnå en større bevidsthed omkring børneperspektiv/voksenperspektiv.

Der var fokus på, hvordan der kunne arbejdes med børnenes selvhjulpenhed i en nærværende atmosfære.

Ønsket var at opnå bevidsthed om barn/voksenperspektiv og at kunne veksle mellem perspektiverne i praksis. Dette var vigtigt, da det er i det nærværende samspil mellem barn og voksen at barnet har de bedste udviklingsbetingelser.

I praksis havde personalet fokus på:

 • Nærvær i garderobe situationen
 • Nærvær ved måltiderne
 • Nærvær efter frokostmåltidet
 • Forstyrrelser i situationer med nærvær

Hvad gjorde personalet for at sikre den nære relation og det vekslende perspektiv:

 • I garderoben arbejdede en voksen med max. fire børn.
 • Institutionen indkøbte nye vægophængte borde, hvor en voksen sad med fire børn.  
 • Strukturen omkring frokost blev ændret således, at der sad en voksen på gulvet ved børnene og var nærværende imens det resterende personale varetog de andre arbejdsopgaver på stuen.
 • Personalet lavede en intern tændstikøvelse, for at synliggøre omfanget af voksenforstyrrelser.
 • Deltagerne lavede videooptagelser af egen praksis som blev vist på et personale møde og også på en laboratoriedag. 
 • BIC var et fast punkt til personalemøderne. Her ajourførte deltagerne deres kolleger om forskningsprojektet.
 • Der blev endvidere arbejdet med at skærpe opmærksomheden ift. det enkelte barn. Deltagerne udvalgte et bestemt barn som de havde fokus på over en tidsperiode på tre dage. Dette blev gjort med udgangspunkt i Bruners tre domæner.

Nøgleordet for projektet har hele tiden været nærvær, refleksion og bevidsthed om barn-voksen perspektiv. Det har bevirket, at alle i personalegruppen er blevet mere bevidste og opmærksomme på egen praksis og er blevet bedre til at være nærværende voksne i det daglige samspil med børnene.